BU Hymn

H BUHymn

Imno ng Pamantsang Baliuag

Music by: Col. Antonino R. Buenaventura
Lyrics by: Emiterio L. Tiburcio
Pamantasang Baliuag
Bukal ka ng karunungan
Isang gabay sa pagsulong
At tanglaw ng kabataan
Lumikha ay pagpalain ka
At patuloy kang magliwanag

Mabuhay, Mabuhay ka
Pamantasang Baliuag

Mabuhay, Mabuhay ka
Pamantasang Baliuag

Mahal Naming Paaralan

Music by: Col. Antonino R. Buenaventura
Lyrics by Merced Santos

Ikaw ang nagbigay ng Pag-asa
Sa puso ng bawat isa
Karunungan tanglaw sa kinabukasan
Taglaying gabay ng Maykapal
Pagmamahal sa’yo ay di mawawala
Pasalamatan ka Pamantasang Baliuag
Alayan ka at paglingkuran
S’yang dulot ng mga kabataan
Liwanag mo’y aming tataglayin
Sa bawat tagumpay na kakamtin
Mahal naming Paaralan
Purihin ka sa’yong kadakilaan!

Martsa ng Pamantasang Baliuag

Music by: Col. Antonino R. Buenaventura
Lyrics by: Emiterio L. Tiburcio

Luningning mo’y itatanghal
Aming Mutyang Paaralan
Ang kislap ng iyong ngalan
Bandilang iwawagayway
Adhika mo’y ihahayag
Ihahasik iyong liwanag
Tagumpay mo’y laging hangad
Pamantasang Baliuag